2018

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 28. mail 2018. a.

Juhatuse koosolek 28. mail 2018 a.  Abja-Paluojal, Pärnu mnt. 30

PÄEVAKORD:

 1. Liikmeks astumisavalduste läbi vaatamine ja uute liikmete vastuvõtmine.
 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja hindamiskomisjoni kinnitamine.
 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja hindamiskorra kinnitamine.
 4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja projekti toetuse taotluse vormi kinnitamine.
 5. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2017 a. majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
 6. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 muudatuste esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
 7. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.
  1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2017 a. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 muudatuste kinnitamine
  3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda kohalike omavalitsuste liikmemaksu määra kinnitamine
  4. Koostööprojekti „Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis„ kinnitamine.
 1. Informatsioon: Tegevusgrupi eelarve kasutus 2018 aastal.

Hindamiskomisjoni kinnitamine

Hindamiskorra kinnitamine

Projektitoetuse taotluse vormid: 

II ja III meetme projektitoetuse taotlemiseks täidetav Projekti kirjelduse vorm.

I meetme projektitoetuse taotlemisel kuni 10 000 eurot täidetav Projekti kirjelduse vorm.

I meetme projektitoetuse taotlemisel üle 10 000 euro täidetav Projekti kirjelduse vorm.