2020

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 17. novembril 2020. a.

Koosoleku aeg: 17.november, kell 14.00

Koosoleku koht: Karksi-Nuia, vallamaja volikogu saal; soovijatel võimalus osaleda Zoom keskkonna kaudu.

PÄEVAKORD:

 1. II meetme taotlusvooru taotluste hindamistulemuste kinnitamine
 2. Tegevusgrupipoolsed kavandatavad koostöö- ja ühisprojektid:
  - siseriiklik LEADER koostööprojekt „Arukate külade arenguprogramm“
  - ühisprojekt MKI-ga, seoses Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripealinnaks olemisega
  - ühisprojekt Mulgimaa maitsete aasta tiitlile kandideerimiseks
 3. Mulgimaa Arenduskoja tegevuskava 2021-2023
 4. Laenuvõtmise vajadus 2021.a. keskel tegevusgrupi projektide läbiviimiseks
 5. Mulgi märgi taotlus – Kalda Mesila OÜ
 6. Mulgimaa Arenduskoja auto kasutus
 7. Mulgimaa Arenduskoja kontori võimalik kolimine Kulla leerimajja
 8. Üldkoosoleku korraldamise võimalikkus detsembris
 9. Muu info ja jooksvad küsimused.