2021

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 29.-30. septembril 2021. a.

Koosoleku koht: zoom keskkond

Koosoleku aeg: 29. september 2021, algus kell 14.00, lõpp kell 15.30. Koosolek jätkus 30. septembril 2021. a kell 10.00 ning lõppes kell 10.40.

Juhatas: Dmitri Orav

Protokollis: Tuuli Tubin McGinley

Osalesid:
29. septembril: Dmitri Orav, Indrek Valner, Maido Ruusmann, Kadri Õmblus, Alar Karu, Kaido-Allan Lainurm, Imre Jugomäe.
30. septembril: Dmitri Orav, Maido Ruusmann, Kadri Õmblus, Alar Karu, Katrin Kivistik, Imre Jugomäe, Indrek Valner, Kaido-Allan Lainurm.

Kutsutud: Raili Uibopuu, Timmo Sülla

PÄEVAKORD: 

  1. Arutelu COVID-19 taastemeetme ja üleminekuperioodi täiendavate rahaliste vahendite jagamise valemi üle.
  2. COVID-19 taastemeetme hindamiskomisjoni koosseisu hääletus.
  3. Muu info ja jooksvad küsimused.

Otsus nr 4. COVID-19 taastemeetme hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine