2021

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 7. jaanuaril 2021. a.

Koosoleku aeg: 7. jaanuar 2021.a., kell 10.00

Koosoleku koht: zoom keskkond

PÄEVAKORD:

  1. Rakenduskava muutmise kinnitamine.
  2. Tegevusgrupi ühisprojektide kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
  3. LEADER koostööprojektis „Arukate külade arenguprogramm“ osalemise kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
  4. Tegevusgrupi ühisprojektide ja LEADER koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ omafinantseeringu arutelu ja vastavasisulise otsuse vastuvõtmine:
    – Mulgimaa Arenduskoja vahendid ja võimalik laenu võtmise vajadus
    – kohalike omavalitsuste vahendid.
  5. Muu info ja jooksvad küsimused.