Dokumendid

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja Strateegia 2014-2023 sisehindamine

Detsembris 2017 valmis MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 sisehindamine.

Dokument koos lisadega:

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 sisehindamine

Lisa 1 Liikmete nimekiri

Lisa 2 Sündmuste ajakava

Lisa 3 Seireandmete küsimustik