Leader

LEADER

Info Eesti LEADER tegevusgruppide kohta

Eestis tegutseb kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, tegevusgruppide piirkond moodustab 99,99% Eesti maapiirkonnast.

Leader-lähenemist saab lühidalt iseloomustada seitsme põhielemendi kaudu:

  1. element: piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad
  2. element: altpoolt tulev algatus
  3. element: avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusgrupid
  4. element: uuenduste tegemise soodustamine
  5. element: omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavad toetusmeetmed
  6. element: võrgustikutöö
  7. element: koostöö

Nende põhimõtete rakendamine praktikas tähendab inimeste olemasolu, kes kavandavad kohalikke strateegiaid ja osalevad tegevuses.