INTERREG Est-Lat projekt Green Railway

 

Endiste kitsarööpmeliste raudteeliinide taaselustamine läbi keskkonnasõbraliku turismimarsruudi - see on INTERREG Green Railway ehk Rohelise raudtee projekti eesmärk! 

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda on üks projektis parnteritest.

Projekti elluviimise periood:

01.03.2017 – 30.09.2019

Projekti eelarve:

Projekti kogueelarve on 1 174 938,10 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus on  998 697,36 EUR.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja eelarve on 56 850 EUR, sh Eesti-Läti programmi toetus 48 322,50 EUR.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.