2016

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude 2017 aasta ajakava 

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude ajakava Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas aastal 2017

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Abja, Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Põdrala, Tarvastu, Viljandi vallas ning Mõisaküla ja Tõrva linnas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

16. jaanuar – 3. veebruar 2017 a. on avatud taotlusvoor II meetmele „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“. Taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.

6.–24. märts 2017 a. on avatud taotlusvoor III meetmele „Paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine“. Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest

24. aprill – 12. mai 2017 a. on avatud taotlusvoor I meetmele „Ettevõtluse arendamine“. Taotleda saavad tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid.