2016

Muudatused PRIA taotlusvoorude ajakavas

Maaeluministeeriumi ja PRIA koostöös on tehtud muudatusi taotlusvoorude ajakavas 2016.a lõpukuudel.

Varem septembri lõppu kavandatud MAK meetme  „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ taotlusvoor keskmistele ja suurtele ettevõtjatele ning tootjarühmadele toimub 28. nov - 2. dets;

MAK tootjarühmade loomise toetuse taotlusi ei saa esitada oktoobris, vaid 21.-25.nov;

Meetme „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“ taotlusvooru kavandatakse detsembrisse, kuupäevad täpsustuvad;

Järgmise aasta algusse lükkub MAK kvaliteedikavades osalemise toetuse taotlusvoor ning lühikese tarneahela ja otseturustuse toetuse (MAK koostöö-alameede) taotlusvoor.

Taotlusvoorude ajakava 2016.a on leitav: http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/