Toetuse saajale 2014-2020

Abiks toetuse saajale

Täpsed nõuded ja juhised, mida tuleb projektitoetuse kasutamisel jälgida on toodud LEADER määruses ning abistavas juhises, mis on allalaaditav SIIT.

2017 a septembris-oktoobris toimunud "INFOPÄEV PROJEKTITOETUSE SAAJATELE"  ESITLUS