Toetuse taotlejale

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude 2020. aasta ajakava ja eelarve

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude ajakava Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas 2020. aastal

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Mulgi vallas (endised Abja, Halliste, Karksi vald ja Mõisaküla linn), Tõrva vallas (endised Helme, Hummuli, Põdrala vald ja Tõrva linn) ning Viljandi vallas (endised Viljandi valla külad ja Tarvastu vald) tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

Taotlusvoorud avatud järgmiselt:

17.-24. jaanuar 2020, I meede „Ettevõtluse arendamine“

Toetuse miinimumsumma 2 000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot.

Taotleda saavad Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

Hindamise tähtaeg 24.04.2020 a.

27. märts - 3. aprill 2020, III meede „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond“

Toetuse summa kuni 30 000 eurot. Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid.

Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest.

Hindamise tähtaeg 03.07.2020 a.

2.-9. oktoober 2020, II meede „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“

Toetuse summa kuni 25 000 eurot, kuid mitte rohkem kui vastava omavalitsuse eelarve selles meetmes. Taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid.

Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid.

Hindamise tähtaeg 11.01.2021 a.

Taotlemise dokumendid ja lisamaterjalid leiab siit.

Meetmete eelarved

Piirkonnad/meetmed (sulgudes enne KOV ühinemist) I meede II meede III meede
Viljandi vald (Tarvastu vald, enne 2018 KOV ühinemist Viljandi vallas asunud külad) 148 018,67 16 842,53 59 853,28
Tõrva vald (vallad Põdrala, Hummuli, Helme, Tõrva linn) 78 764,59 3 845,33 34 203,13
Mulgi vald (vallad Abja, Halliste, Karksi, Mõisaküla linn) 134 116,44 54 621,81 29 586,91
Kokku 360 899,70 75 309,67 123 643,32