Toetuse taotlejale 2014-2022

ÜLEMINEKUPERIOOD 2021-2022

I meede "Ettevõtluse arendamine" taotlusvoor 7.02.-7.03.2022.

III meede "Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond" taotlusvoor 7.02.-7.03.2022.

Lõppenud voorud:
II meede "Külakeskkonna ja -kogukonna arendamine" 15.11.-15.12.2021.

IV meede "COVID-19 taastemeede" 15.11.-15.12.2021.

TEAVITAMINE

Kõik toetust saanud objektid olema märgistatud nii Eesti LEADER logoga koos EL embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab vaadata: https: //www.riigiteataja.ee/akt/129122015051 

LEADER meetme logod, millega peavad LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne peavad olema märgistatud leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5051/MM_m26_lisa.pdf# Joonis 14. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.

Euroopa Liidu LEADER logo saab alla laadida siit.