COVID-19 taastemeede

Eelarve omavalitsuste lõikes

Piirkond Eelarve
Mulgi vald 69 436,75

Tõrva vald (v.a Soontaga küla)

63 418,76
Viljandi vald (v.a endise Kolga-Jaani valla territoorium) 91 076,39
KOKKU 223 931,90

 

LEADER-projektitoetuse määrus

Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" viimane redaktsioon jõustus 24.05.2021.