2014

Mulgimaa lasteaedade õpetajate koolitus ja mulgikeelse töövihiku väljaandmine lasteaedadele

Projekt viidi Mulgi Kultuuri Instituudi poolt ellu 2013-2014 PRIA (Leader-programmi) rahalisel toel. Välja anti mulgi keele õpetamiseks töövihik lasteaia lastele.

Riigieelarveline toetus prioriteetsete projektide ettevalmistamiseks

Prioriteetsete projektiideede edasiarendamine Mulgimaa jaoks olulistes valdkondades.

1. Mulgimaa turismistrateegia 2020 koostamine.  

2. Ettevalmistused taotluse esitamiseks Mulgimaa külastuskeskuse rajamiseks ja väljaehitamiseks  

3. Mulgimaa traditsiooniliste ehitusviiside taastamine ja säilitamine ja tutvustamine ning vastava projekti ettevalmistamine