2016

Üitsainus Mulgimaa

Info ajalehe Üitsainus Mulgimaa kohta

Rahastus: Mulgimaa kultuuriprogramm

Taotlus ja ellu viimine: Mulgi Kultuuri Instituut

Kontakt: Kristi Ilves ajaleht@mulgimaa.ee

Ajaleht Üitsainus Mulgimaa ilmub alates 2008. aastast, neli korda aastas. Ainus mulgikeelne ajaleht maailmas.

Trükiarv 3000

Jagatakse Mulgimaa KOVdes ja raamatukogudes, turismiinfopunktides ja suurmeates poodides.