2021

Mulgimaa põhikoolide õpilaste mälumäng “NUPUTE VÄLLÄ”

Mälumänguga soovitakse:
● äratada õpilastes huvi Mulgimaa kultuuriloo vastu;
● ärgitada õpilasi lugema Mulgimaa-teemalist kirjandust ja ajalehte Üitsainus Mulgimaa;
● siduda koolinoori mulgi keele ja kultuuripärandiga, kasvatades seeläbi nooremas põlvkonnas paikkondlikku identiteeditunnet;
● arendada õpilastes koostöötamise oskusi ja laiendada silmaringi;
● tugevdada Mulgimaa koolide vahelist koostööd.

Põhikooliõpilaste mälumängust "Nupute vällä" on võimalik osa võtta Mulgimaa koolide 5.-9. klasside 4-liikmelistel võistkondadel. Mälumäng leiab aset veebruaris Tarvastu Gümnaasiumis (I hooaja II voor), aprillis August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis (I hooaja III voor) ja oktoobris Halliste Põhikoolis (II hooaja avavoor).

Mälumäng toimub etteantud Mulgimaa-teemalise kirjanduse ning ajalehe “Üitsainus Mulgimaa” põhjal. Küsimused koostavad Mulgimaa raamatukogude töötajad, küsimusi aitab kokku seada ja valida Kristi Ilves. Mälumängu alguses tutvustatakse õpilastele toimumispaigaks olevat kooli. Autasustatakse kolme parimat võistkonda võistkonda.

Projektijuht Maile Kreevs töötab Mõisaküla Koolis ja Abja Gümnaasiumis ajalooõpetajana.

Projekti toetab Mulgimaa pärimuskultuuri programm.