2021

Suur Mulgi Sõnaraamat 2021, jätkuprojekt

2021. aasta eesmärk on viia lõpule suure Mulgi sõnaraamatu sõnaartiklite sisuline täiendamine, kogu sõnaraamatu märksõnade ühtlustamine ja seotud sõnaartiklitele viidete ja tüüpsõnade lisamine. Jätkatakse ka sõnaraamatu toimetamist. Toimetatakse vähemalt 10000 sõnaartiklit ning ühtlustatakse kogu sõnaraamatu sisu.

Aastal 2020 alustati sõnaraamatu varasematel aastatel valminud sõnaartiklite sisulist toimetamist. Kuna raamatu maht on suurenenud kolmandiku võrra, siis eelnevalt planeeritud (12000 sõnaartiklit on suurenenud 18000 sõnaartiklini ) töömaht on palju suurem. Ka teinekordne ülevaatamine on seetõttu pikemat aega nõudev. 2020. aasta lõpuks jõuti seda teha a-tähega algavate sõnade artiklitest kuni k-tähega algavateni. 2021. aastal jätkatakse selle tööga, jõudes sõnastiku lõpuni, ning ühtlustatakse ja varustatakse viidetega
seotud sõnadele kõik sõnaraamatu artiklid. 

Kuna 2020. aasta kevadel ei saadud seoses koroonaviiruse levikuga külastada Heimtali muuseumi, siis soovitakse seda teha kindlasti järgneva aasta jooksul. Selle käigus täiendatakse käsitööd puudutavaid oskussõnu, sh jooniste ja fotodega. 2020. aasta lõpul alustati ka sõnaraamatu tehnilist toimetamist koostöös Eesti Keele Instituudiga, nii et suurest Mulgi sõnaraamatust saaks osa veebi panekuks valmis 2021. a lõpuks ning kogu sõnaraamat trükivalmis hiljemalt 2022. aasta lõpuks.

Projektijuht Alli Laande.

Suur Mulgi sõnaraamat on väga hea näide kolme ühenduse heast koostööst – Tartu Ülikool, Mulgi Kultuuri Instituut ja Eesti Keeleinstituut, mille tegevust toetab ka Kultuuriministeeriumi Mulgimaa pärimuskultuuri programm.