Kuulsad mulgid

Aleksander Jaakson

Aleksander Jaakson sündis Helme kihelkonnas Holdre vallas Mulgimaal 29.01.1892, suri 02.10.1942 Venemaal Vjatka vangilaagris. Sõjaväelane ja poliitik (Ajavaod, ERR Arhiiv).

Hariduse omandas Holdre vallakoolis, Helme kihelkonnakoolis ja Tartu Õpetajate Seminaris. Võitles innukalt Eesti Vabadussõjas, kus temast sai kindralmajor. Tartu Ülikoolis õppis õigusteadust.

1936-1940 oli Aleksander Jaakson Eesti Vabariigi haridusminister. Ta viis lõpule koolireformi ning korraldas ümber kõrghariduse süsteemi. Haridusminister Aleksander Jaaksoni kõne 25.05.1939 algkooli lõpetajatele

Näiteks toodi Tartu Ülikooli tehnikateaduskond Tallinnasse ja sellest loodi Tallinna Tehnikainstituut, mis 1938. aastal nimetati ümber Tallinna Tehnikaülikooliks. Sama aasta sügisest asutati mõlema ülikooli juurde Riigikaitselise Õpetuse Instituut.

Märkimisväärseimaks saavutuseks ministrina oli Jaaksonil aga Eesti Teaduste Akadeemia asutamine 1938. aasta jaanuaris.

Ministriametist lahkumise järel oktoobris 1939 sai Aleksander Jaaksonist Sõjavägede Staabi ülem. 24. veebruaril 1940 anti Alaksander Jaaksonile kindralmajori sõjaväeline auaste.

Jaakson osales aktiivselt ühiskondlikus eluski. Ta oli Loodusuurijate Seltsi auliige, Sõjateadusliku Kirjanduse Edendamise Kapitali Komitee esimees, Ohvitseride Laskespordi Keskühingu juhatuse esimees, Vabaduse Risti Vendade Ühenduse Tallinna osakonna liige, loomulikult Mulkide Seltsi liige jne.

15. juulil 1940 vabastasid okupatsioonivõimud Aleksander Jaaksoni Sõjavägede Staabi ülema kohalt. Ta siirdus Mulgimaale Helme kihelkonda oma Pokardi tallu. 18. oktoobril 1940 arreteerisid võõrvõimu käsilased ta Pokardi talu põllul ja viisid 26. juunil 1941 Venemaale. Suri Venemaa vangilaagris 1942.