Kuulsad mulgid

Indrek Treufeldt

Indrek Treufeldt on sündinud 16.05.1969, pärit Helme vallast Alaveskilt, Mulgimaalt.

Doktorikraadiga ajakirjanik, ülikooli õppejõud ja dokumnetaalfilmide stsenarist.

Õppinud Patküla koolis. Lõpetanud 1993. aastal elektroonikainsenerina Tallinna Tehnikaülikooli ja 1996. aastal ajakirjanikuna Tartu Ülikooli.

2007. aastast õppejõud Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis.

2012 kaitses filosoofiadoktori kraadi tööga "Ajakirjanduslik faktiloome erinevates ühiskondlikes tingimustes"