Mulgi kirjandus ja muusika

Alli Laande. Kärt ja Märt Mulgimaa reisu pääl

Alli Laande

Kärt ja Märt Mulgimaa reisu pääl

92 lk

Elme vallavalitsus 2015

Autur Alli Laande ütel, et sii om midägi taolist, nagu võõrkeelde õpmise jaos om vestlussõnastik. 

«Kärt ja Märt Mulgimaa reisu pääl». Autur Alli Laande ütel, et sii om midägi taolist, nagu võõrkeelde õpmise jaos om vestlussõnastik. 
Raamatun om kaits päätegelast, üliõpilase Kärt ja Märt, kes reisive müüdä Mulgimaad ja kõneleve omavahel eri asjust. 16 päätüki sihen võetes läbi kik tähtsambe egäpäevätse teemade ja kõneldes raasike Mulgimaa aaluust kah. 

Rassembe sõna om kah egä päätüki man lehe veere pääl ümmer pant, et lugeje iki kigest aru saas.

Auturi arvaten passip uus kõnelemisraamat murdekeele õpmises kige rohkemb täiskasunu inimestel, a õpeteje abige saave latse kah sellest jagu. Raamatusaban om ää ulgake arjutusi ja neli mulgikiilset lastenäitemängu.
Pildi om raamatuse joonisten kunsnik Lillu. 

Raamatu manu käip kah laat, kun Alli Laande ja Ants Taul om kik raamatu katekõne pääle lugenu, et uvilise saas mulgi keele elü oma kõrvage kullete ja esi järgi ütelde.