Mulgi kirjandus ja muusika

Ennemustitsel Mulgimaal

Ennemustitsel Mulgimaal

Autor: Emakeele Selts

Toimetaja: Helju Kaal, Mari Must, Eevi Ross

Emakeele Selts, 2008 

"Ennemustitsel Mulgimaal“ vestavad endisaegsest elust põlised mulgid Helmest, Karksist, Hallistest ja Paistust ning keelejuhid endisest Viljandi kihelkonnast.

ISBN978-9985-9421-5-4 (köites)

e-raamat

Sisuliselt on käesolev valimik kunagise eluolu, tegevusalade, elusündmuste ja tavade põhjal liigendatud üheksasse peatükki:

I. Vanaaegne põllupidamine,

II. Loomapidamine ja karjandus,

III. Vanaaegsed ehitused. Vesi- ja tuuleveski,

IV. Endisaegne naiste käsitöö. Naiste- ja meesterõivastus,

V. Endisaegsed söögid ja joogid,

VI. Elu sünnist surmani. Peod ja pühad,

VII. Vähi- ja kalapüügiks,

VIII. Haigustest ja ravitsemisest,

IX. Jutte ja rahvatarkust.

Alati pole sisuline jaotus siiski toimiv, sest on otstarbekas olnud esitada keelejuhi jutustus kui tervik, mitte aga liigendada seda erinevate peatükkide vahel.