Mulgi kirjandus ja muusika

Hendrik Adamsoni murdeluulevõistlus

1994. aastal asutas Tarvastu vallavalitsus Hendrik Adamsoni murdeluuleauhinna.

Sellega hinnatakse, väärtustatakse ja kaitstakse eesti murdeid ja nende eluõigust.

Murdeluuleauhinda antakse välja iga kahe aasta tagant. See määratakse võistlusel uuele luuletööle või selle puudumise korral luuletajale ka juba avaldatud murdeluule eest.

Murdeluule võistlusele tuleb esitada luuletsükkel vähemalt kolmest luuletusest. Kirjutada võib autori valitud murdes. Võistluse kokkuvõtted tehakse eraldi täiskasvanute ja õpilaste osas.

Hendrik Adamsoni murdeluuleauhinna tingimused 2016

Preemia ja tunnistus täiskasvanud luuletajale ning tunnistus parimale õpilasele antakse üle

Hendrik Adamsoni sünniaastapäeval 6. oktoobril.

Murdeuurija Jüri Viikberg Hendrik Adamsoni murdeluuleauhinna ajaloost 

2014 Ene Säinast
2012 Vello Jaska "Mis oles ..."
2010 Leila Smithson “Miq ao inemiisil”
2008 Häniläne "Istsõ inemine suurtii veeren"
2006 Nikolai Baturin luuletsükkel „Elukillu”
2004 Milvi Panga luuletsükkel „Läämi kaemi”
2002 Monika Hint luuletus „Kas põllumiis on rikas...”
2000 Ain Kaalep luulekogu „Haukamaa laulu”
1998 Siim Kärner luuletus „*** Piläkun põlep pird…”
1996 Ilmar Vananurm luuletsükkel „Olõ vihm”
1994 Mats Traat luulekogu „Armastuse päiv”