Mulgi kirjandus ja muusika

Kuis eläs mulgi, saarõ ja võro kiil? Kohakeelte seisundiuuring Mulgimaal, Saaremaal ja Võrumaal

Kuis eläs mulgi, saarõ ja võro kiil?

Külli Eichenbaum, Kadri Koreinik

Kohakeelte seisundiuuring Mulgimaal, Saaremaal ja Võrumaal

Võru Instituudi toimetised 21

176 lk

e-raamat

ISBN: 9789985964040

Raamat om uurmistüü Eesti kolmõ esi nuka – Mulgimaa, Saarõmaa ja Võromaa – rahva paigapäälidse keelepruugi elojoust ja inemiisi hindätiidmisest. Kas, ku pall'o ni kinkaga naidõn paigun umma kiilt kõnõldas? Kon võinu tuud pruuki ja kas paigakiil om inemiisile tähtsa? Kas mulgi, saarõ ja võro keelel om tulõvikku vai häöseq nimäq keelevaihtusõ ja tasandumisõga? 

Kuis om paigakiili olokõrd üten vai tõsõn kandin ja kuis naaq paistusõq umavaihõl võrrõldõn, tuud ommaq raamadu kirotajaq küsütlemisega vällä uurnu. Raamatun om juttu ka naidõ paikkundõ inemiisi kotussõhoitmisõst ja hindätiidmisest. Nuuq ommaq tähtsäq paigakeele ni -kombidõ edesipüsümise jaos.