Mulgi kirjandus ja muusika

Päiv ei ole päiväle veli

Mall Hiiemäe

Päiv ei ole päiväle veli
Lõunaeesti kalendripärimus 

Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused. Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae 22. 

517 lk

Eesti Kirjandusmuuseum, 2006

ISBN 978-9949-418-61-9

Lugeja saabt raamatust ülevaate ajaarvestusest lõunaeesti rahvakalendris ja iseloomustuse iga tähtpäeva kohta aasta algusest lõpuni. Esile on toodud ajaloolise Lõuna-Tartumaa, Mulgimaa, Võrumaa ja Setumaa omapära ning viimatiste aastakümnete kombestikumuutused.

 

Tekstinäited on Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest, iga ühe all fondiviide kohaliku elaniku nime ja kogumisaastaga. Tekstid on liigendatud temaatiliselt: tähtpäeva tähendus, pühitsemine, elatusalad, toidud, kodused toimetused, loodus, ilmastik. Väljaannet illustreerivad mustvalged ja värvilised fotod, valik joonistusi on vastla- ja jõulumängudest.

Raamat sobib kasutamiseks lõunaeesti tavanditraditsiooni käsiraamatuna nii koolides kui eelkooliea lasteasutustes, samuti kultuuritöös ja folklooriharrastuse edendamisel. Väljaanne aitab teadvustada ja väärtustada Lõuna-Eesti kultuuriruumi omapära. Väljaandmist toetasid programmid "Lõunaeesti keel ja kultuur" ja "Eesti Kirjandusklassika" ning Kultuurkapital.