Mulgi kirjandus ja muusika

Tiina Jürgen. Mulgi rahvarõivad

Mulgi rahvarõivad i

Tiina Jürgen

Toimetaja Ave Matsin

614 lk

Eesti Loomeagentuur, 2015

ISBN: 9789985409299

Kogumiku aluseks on Viljandi Muuseumi etnograafiakogu kuraatori Tiina Jürgeni poolt muuseumi aastaraamatute tarbeks koostatud tekstid, mida on selle väljaande jaoks olulisel määral täiendatud.

Suure töö on ära teinud VKA rahvusliku tekstiili eriala üliõpilased ja õppejõud, kes on õppetöö raames teemakohaseid illustratiivseid materjale läbi töötanud ja süstematiseerinud. „Mulgi rahvarõivad“ koondab kõiki koostajatele teadaolevaid olulisemaid esemeid ja arhiivimaterjale Viljandi Muuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Pärnu Muuseumi, Valga Muuseumi, Läti Akadeemilise Raamatukogu, Peterburi Riikliku Vene Muuseumi ja Soome Rahvusmuuseumi kogudest.

On ebaharilik, et ühe väikese maakillu rõivad saavad omaette teoses nii suurt tähelepanu. Koostajate meeles mõlkus soov näidata nende ajaloolist mitmekesisust ja arengut. Erinevalt seni ilmunud kirjandusest, kus tihtipeale esitletakse erinevatest kihelkondadest vaid mõnda rõivakomplekti, soovime näidata traditsioonilise rõivastuse muutust ja arengut ajas. Eesmärk on siduda rõivakultuuri konkreetsete inimeste, paikade ja lugudega. Esemete juures on toodud võimalikult palju teavet nende kasutajate ja valmistajate kohta. Nii saame vältida rahvarõivaste umbisikulist univormistumist.

Raamat jaotub ajalooliste kihelkondade põhjal neljaks suureks peatükiks. Igas peatükis on antud esemete kaupa ülevaade konkreetse piirkonna naise ja mehe rõivastest. Teksti illustreerib rikkalik pildimaterjal, mis esitleb detailselt nii vanu esemeid kui ka nende põhjal tänapäeval valmistatud rõivakomplekte. Lisaks sellele on toodud välja piirkonnale omased lõikeskeemid ja mustrid, mis teevad raamatust väärtusliku allika käsitöösõpradele.