Mulgi kirjandus ja muusika

Taagepera sajandite tuultes

Karl Käsper, Hans Salm

 Taagepera sajandite tuultes

368 lk

2005

ISBN: 9985954734 

Valminud raamat kujutab endast ekskursiooni endise Helme kihelkonna Taagepera (Vaoküla) valla aja- ja kultuuriloos alates Taagepera nime tekkimisest 17. sajandil kuni kaasajani välja.

Eritemaatikat kajastavad peatükid, nagu: Taagepera mõisa ajalugu, lossi ehituslugu, lossipere ja teenijaskonna elust-olust lossis, esimene eesti talupojast mõisaomanik Sõnni Mats, tegevus Ala kõrtsis XIX sajandi lõpuaastatel, kui seal kõrtsileti taga askeldas Hella Wuolijoe ema Kadri, kolmeaastane tulevane kirjanik aga sulistas veel salamahti suures pesupalis.

Jutuks on ka  Vabadussõja ja II maailmasõja lahingutest Taagepera ümbruses, Eesti Vabariigi asutatud esimesest riiklikust tuberkuloosisanatooriumist, mis töötas 60 aastat (1922-1982). On peatükid Karjatnurme ja Taagepera haiglast, Taagepera metskonnast ja sovhoosist, sportlikust kalapüügist, milles tõusti esiritta Eestis, kultuuri- ja koolielust, Helme ja Taagepera kirikust, kalmistust, kuulsatest inimestest ning tänapäevast.