Üitsainus Mulgimaa

Ajaleht Üitsainus Mulgimaa on maailma ainus mulgikeelne ajaleht. Leht ilmub alates 2008. aasta suvest neli korda aastas (tavaliselt märtsi, juuni, septembri ja detsembri lõpus). Lehte saab tasuta Mulgimaa kauplustest, raamatukogudest jne ning Mulke Seltsi kogukondadest.

Küsimused ja info tel 5344 8176.

2011