Lood ja luuletused

Mulgi mihe, musta kuvve

Mulgi mihe, musta kuvve,
saage üles, saage üles, musta kuvve.
Allistesta alli kuvve,
saage üles, saage üles alli kuvve
Tarvastu poisi tasatse
saage üles, saage üles ja tasatse 
(korduses lisasilp "ja" silpide mitteklappimisel)
Elme, Paistu poolevelle
Karksi karutse kübäre
tulge vällä tare ussest
astuge arusi müüdä 
tooge neiu tulleenna
tooge vana, tooge noore
viime lipu vällä pääle
viie valla piiri pääle
kihelkonna keskeelle
kun om luudu laulupaika
laulupaika ja paraje
kust sii lipp om siia saanu
kust om kangale kirjutu
valge tuudu tiirajalta
kust om käinu Elme ärrä
Elme tüdruku ilusa
õbeelmete elinel
tinavõrude tilinel
kust sai siia sii sinine
sii sai siia Allistesta
lina pika põllu päälta
Kust sai värvi ja vereve
kaaruspaela ja punane
Paistul om paela punatse
Tarvastul kaaru kename
must sai Karksi mulla päälta
Mulgi kuvve külle päälta
ilus om olla esä nurmen
ella emä usse alla
kui om velle värätinna
sõsare sinilinana
latse liiva kingu pääle.

Tekst ja viis: L. Õunapuu