Rahvaluule ja rahvalaulud

Karksi vanad rahvalaulud viisidega I

Taive Särg.

Karksi vanad rahvalaulud viisidega, I.

Ars Musicae Popularis, 18

Toimetanud Edna Tuvi ja Ellen Niit.

Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus,

2008. 416 lk.

Mulgimaad ja eriti Karksi kihelkonda on peetud vanade rahvalaulude poolest äärmiselt rikkalikuks piirkonnaks Eestis.
Väljaanne „Karksi vanad rahvalaulud viisidega“ toob arhiivist nähtavale selle piirkonna muistse laulupärimuse. Analüüsitakse laule, mis pärinevad Eesti Rahvaluule Arhiivikogudest ning on üleskirjutatud või helisalvestatud aastail 1868–1979.
Lauluvalik esindab perioodi, kui Eesti haritlaste seas tekkis tõsisem rahvaluulehuvi ning kui laulikute hulgas leidus veel vanema laulupärimuse häid tundjaid.
Raamat annab ülevaate Karksi mainekatest rahvalaulikutest oma aja kontekstis (23 nais- ja 2meeslaulikult), rahvaviiside kogumisest ning eri žanritest ja kihistustest. Raamat sisaldab noodistatud rahvalaule koos põhjalike kommentaaridega.