Loodus

Looduslikud pühapaigad Karksi kihelkonnas

 

Looduslikud pühapaigad Karksi kihelkonnas on juhendmaterjal koolidele ja teistele loodus- ja pühapaigahuvilistele. Kogumiku koostas Ahto Kaasik MTÜ Lilli Looduskeskuse projekti "Tutvustame lastele Mulgimaa looduslikke pühapaiku" raames. Projekti rahastas Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Hiied, pühad lätted, kivid, puud ja teised looduslikud pühapaigad moodustavad olulise osa Eesti loodus- ja kultuuripärandist. Pühapaiku tundes ja hoides tunneme ja hoiame oma kodu ja kodumaad. Pühapaikadega seotud pärimusi ja tavasid edasi kandes hoiame oma juuri ja sirutame vaimu. Pühapaikade külastamine tähendab looduses liikumist, mis omakorda on tervislik ja arendav. Pühapaigad on meie vanimad looduskaitsealad. Pühapaiku tundma õppides saame aru, et oleme põline ja looduslähedane rahvas. Rahvapärimused kõnelevad, et oma hiiepaik on olnud igal külal ja vähem pühapaik igal talul. Nii õpetavad esivanemate pühapaigad meile, et loodust tuleb austada ja hoida igal pool, kus elame ja töötame. On ju inimene olemas ainuüksi tänu loodusele ja koos loodusega. Looduslikud pühapaigad ühendavad meid oma maa ja esivanematega, kuid teisalt ka teiste rahvastega. Sarnaseid pühapaiku ja traditsioone leidub ka meie hõimurahvastel ja samuti paljudel teistel põlistel rahvastel. Käesolev kogumik tutvustab valikut Mulgimaa Karksi kihelkonna põlistest looduslikest pühapaikadest ja jagab soovitusi nende külastamiseks. Siit leiab pühapaikadega seotud tavade tutvustuse ja soovitusi seal õuesõppe korraldamiseks. Eraldi on tutvustatud seitset pühapaika: nende asukohti, juurdepääsu, kirjeldust ja pärimusi. Sellest piisab ühe pika või kahe lühema pärimuspäeva korraldamiseks. Kel huvi suurem, leiab allpool viiteid teistegi pühapaikade külastamiseks.