Loodus

Rutu maastikukaitseala

Rutu maastikukaitseala asub Karksi vallas Ainja külas. Kaitseala pindala on 330,1 ha.

Kaitsealal asub Sakala kõrgustiku kõrguselt teine mägi - Rutu mägi,145 m üle mere pinna. 

Kaitseala väärtuseks on vanad puistud, kus kasvab 150 aastasi ja vanemaid mände ning 100 – 120 aastasi kuuski. 

Rutu mägede maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Rutu mägedes asub RMK lõkkekoht. Sõita mööda Valga-Uulu mnt, kuni Valga-Viljandi maakonna piirist 0,7 km kaugusel näitab suunaviit paremale "Rutu maastikukaitseala". Keerata paremale ja sõita 0,2 km, kuni jõuate parkla ja lõkkekohani.  

Lamamiks on valdavalt Burtnieki lademe heledad liivakivid. Liivakivipaljandeid alal ei leidu.

Pinnakatte moodustavad glatsifluviaalse ja fluvioglatsiaalse päritoluga materjalid. Keerukama mõhnastikulaadse reljeefiga ala jääb Rutu mäe lõunaossa.

Kaitsealal paiknevad 20 – 100 meetrise läbimõõduga sulglohud, mille nõlvakalded on kuni 23º .

Esineb ka järskude veerudega orge. Kaitseala lõunapoolne osa, mis piirneb Ikepera ojaga (Rutu mäe lõunanõlv) on tugevalt allikaline.