Sündmused

29
juuni

Mulgimaa peremäng Tarvastu ja Helme kihelkonnas

Mulgimaa

Mulgimaa Peremäng om lustiline kige pere mäng, kos kolme päevä sehen (29.06; 3. ja 17.08)  saap egä pere omasuudu (kella 12.00 – 18.00) tutvust tetä Mulgimaage ja akkajide mulke egäpäevätse eluge. Teid oodave särävide silmige küläelu enge, atsaka talupidäje ja süämligu vanaemäde, kes teeve kamast imeäid süüke.
Sissi saap ilma rahate. Õpikambre ja muu tegemise om tillikse tasu iist.

NB! Ku tengelpung üten om, sis saap midägi suhu kah pista.

 

Iki saap korjate templit ja võita väärt auindu.

Pääle mängu saatke templidege paper aadressi pääle:
Viljandimaa Arenduskeskus, Viljandi, Vabaduse plats 6 või jätke viimätsese mängupunkti, kus ollide.

Täädust kigi tegemiste kohta levvät FB Mulgimaa Peremängu sündmuse alt.
https://www.facebook.com/mulgimaaperemang/

Tarvastu kihelkond

Kärstne mõis
Urve Kass, 526 2901
Uvireis mõisan ja selle ümmer, maarohu, mulgi laste vana mängu.

Tarvastu käsitüükoda
Mustla
Aili Anderson, 5668 2230         

Pagla õpituba, kassikangas, kaaruspagel, mulgi rahvarõõva.

Tarvastu ordulinnusse vareme
Kõnni esi varemide vahel ja otsi vällä mulgi muruniiduk (lammas).

Suistle tuuleveske          
Ave Grossthal, 527 4777
Laste mängulats, Suistle aalugu.

 

Helme kihelkond

Riidaje Mäe-Koda
Marika Soots, 5568 2051
Mii mekmine, lukupuu, soovikivi.

Riidaje mõis          
Anne Pai, 534700761
Aardejaht.

Mulgi Jaanalinnutalu
Riidaje
Regina Järlov, 5780 8092
Kodulooma, puulahkmine, munade otsmine.

Pikasilla puhkeala           
Rein Reinsalu, 5669 6636          
Sõit aerupaadige Väikse Emajõe pääl, kanuu, mootorpaat.

Helme koduluumuuseum,
Kiriku küla
Sirje Meltsas, 5662 5102
Mulgimaa aalugu.

 

MTÜ Christine Gild
Hummuli
Tiiu Voitk,  5858 6732    
Nõglage viltmine, pagla punumine, uvireis mõisan.