Sündmused

13
oktoober

Mulgimaa koolinoorte mälumäng "Nupute vällä!"

Abja Gümnaasium, Abja-Paluoja

 

Mälumänguga soovitakse:

  • äratada õpilastes huvi Mulgimaa kultuuriloo vastu;

  • ärgitada õpilasi lugema Mulgimaa-teemalist kirjandust ja ajalehte “Üitsainus Mulgimaa”;

  • siduda koolinoori mulgi keele ja kultuuripärandiga, kasvatades seeläbi nooremas põlvkonnas paikkondlikku identiteeditunnet;

  • arendada õpilastes koostöötamise oskusi ja laiendada silmaringi;

  • tugevdada Mulgimaa koolide vahelist koostööd.

Mälumängust ootame osa võtma Mulgimaa koolide 5.-9. klasside 4-liikmelisi võistkondi. Mälumängu esimene voor toimub 13. oktoobril 2020. a.  Abja Gümnaasiumis. Mälumängu II voor toimub 2021. aastal Tarvastu Gümnaasiumis ja III voor Hummuli Põhikoolis. Iga vooru alguses tutvustatakse osalejatele toimumispaigaks olevat kooli.

Mälumängus esitatakse etteantud allikate ja ajalehe “Üitsainus Mulgimaa” põhjal 20 küsimust. “Nupute vällä” küsimused koostatakse Mulgimaa raamatukogude töötajate poolt.

Iga vooru lõpus autasustatakse kolme parimat (enim punkte kogunud) võistkonda. Kolmanda vooru lõpus selgitatakse välja mälumängu üldvõitja.  Pärast mälumängu toimumist saadetakse punktitabel osalevatele koolidele.

Mälumängust osa võtvad võistkonnad palume registreerida hiljemalt 7. oktoobriks 2020. a. Palume kirja panna võistkonnaliikmete nimed ja õpilaste juhendaja nimi.

 

Täiendav info ja registreerumine

Maile Kreevs

maile.kreevs@gmail.com

Tel +372 529 0773

Mälumängu toimumist rahastatakse Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri toetamise meetmest.