Sündmused

23
oktoober

Eestimaa Rahvamaja Päev "Keel. Kultuur. Kogukond"

Mulgimaa

Eestimaa Rahvamajade Ühing korraldab 23.oktoobril rahvamajade tihedamaks koostööks nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil koostöös Eestimaa rahvamajadega ühise Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga "Keel. Kultuur. Kogukond".

Päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust rahvamajade vajalikkusest ja olulisusest, tagada kultuuri ja rahvusliku identiteedi hoidmine ja luua eeldused rahvamajade arenguks. Koos tegutsedes aitame säilitada  kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, omavalitsuste rahvamajades ning soodustada kultuurielu järjepidevust ja arengut. 

Rahvamaja on kogukonna mõistes üks olulisemaid kohti, kus inimesed kokku saavad, tegeletakse erinevate huvidega - seeläbi hoitakse elavana ja arendatakse edasi kohalikku kultuurielu. Rahvamajas saab kohaliku kultuuri arendamise kaudu kohalik omavalitsus täita ühte tähtsamat ülesannet - kasvatada kodukohatunnet, kaitsta ja arendada kohalikku identiteeti.

Rahvamajas on kõikidel võimalus end loominguliselt väljendada, kunstiliselt teostada, oma loomingut teistega jagada. Ühised huvid ja eesmärgid seovad erinevates eluvaldkondades leiba teenivad inimesed ühtseks loominguliseks kollektiiviks. Vahetatakse ideid ja energiaid ning sünnivad uued paikkondlikud vaimse kultuuri väärtused.

Kokku on Eestimaa Rahvamajade Päeval osalemas 103 rahvamaja, Viljandimaalt 14! Tegevusi jagub igale sihtgrupile: toimuvad kohtumised kirjanikega, näitlejatega, fotograafidega, pärimusehoidjatega jne. On avatud huviringid, põnevad näitused ja kultuurikohvikud. Tehakse õpitube ja koolitusi, näidatakse filme, toimuvad tantsuõhtud ja kontserdid.

Päeva kordamineku võtmeks on koostöö kogukonna, erinevate asutuste ja ettevõtjatega.

Kell 13-14 toimub Eestimaa Rahvamajade Ühingu FB-lehel veebiümarlaud, kus arutletakse teemadel miks ja kellele on tarvis rahvamaja.

 

Mulgimaalt osalevad:

Abja Kultuurimaja

Hummuli rahvamaja

Karksi-Nuia kultuurikeskus        

Lilli Külamaja

Mustla Rahvamaja

Mõisaküla kultuurimaja

Paistu rahvamaja