Uudised

Mulgikiilne Täheke oodap kaastöid

28. veebruar 2018 kell 13:52

Lasteaakiri Täheke ja Mulgi Kultuuri Instituut plaanive sii aaste joba tõist kõrda vällä anda Tähekse mulgikiilse erinumbre, mes pias valmis saama kooliaaste alguses.

Mulgikiilne Täheke om mulke tegu ja oma nägu, enämbjagu lugusit ja pilte om Mulgimaa inimeste ende tettu. Kirjakeelest pannas ümmer pallald mõni ütsik lugu.

Kuna mulgikiilse lastekirjanduse tagavara ei ole kuigi suur, siis kutsup toimetus kikki asjast uvitet inimesi üles saatma Täheksele mulgikiilsit lugusit ja luuletusi. Teemat validen tulep arveste pallald sellege, et aakiri tulep vällä sügüse akatusen. Luu ja salmi ei pia pika oleme, kige rohkemb 3500 tähemärki. Lühembit lugusit loeve latse parembe meelege ja arveste tulep sellege kah, et murden om rassemb lugede.

Oodet om nii täiskasunu auturide ku laste kaastüü. Pääasi, et oles mulgi keelen. Lastel võive muduki vanavanembe või õpeteje avite lugusit ümmer panna. Kel om luu või salmi manu pilt tettu, võip selle kah saata.

Kaastöid oodetes 1. aprillini 2018 e-posti aadressi pääle ajaleht@mulgimaa.ee või ariligu kirjage Mulgi Kultuuri Instituuti, Tartu t 20, Tõrva, 68406 Ilves Kristi.

Tähekse mulgikiilse erinumbre välläandmist toetep „Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018-2021“.