Uudised

Infopäevad toimuvad Mulgimaal 24.10., 09.11. ja 30.11.2016.
6. oktoobrel saap 125 aastet Mulgimaa kuulsa kirjamihe Hendrik Adamsoni sündümise päeväst.  
Traditsiooniliselt toimub Mulgi mälumäng viie-etapilisena.
Mulgi murdekeele ringid alustavad oma sügishooaega.
10. septembril esitleb Tarvastust pärit Ester Rusing oma uusi raamatuid.
Täna alustab Mulgimaal esimest kooliteed esimeses klassis 178 õpilast.
EAS otsustas rahastada Tõrva Linnavalitsuse projekti „Tõrva linna keskväljaku rekonstrueerimine",  mille eesmärgiks on anda uus ilme...
29.08.-16.09.2016 on avatud Mulgimaa Arenduskoja strateegia I meede "Ettevõtluse arendamine", taotlusvoor.
Mulgi Kultuuri Instituut ootab Mulgimaa Uhkus 2016 kandidaate!
Seekordne Mulgimaa peremäng toimub 13. augustil Helme ja Tarvastu kihelkonnas.