Toetuse taotlejale

LEADER-meetme taotlusvoorude 2021-2022 ajakava ja eelarve

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude ajakava Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas 2021.-2022. aastal

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Mulgi vallas, Tõrva vallas (v.a Soontaga külas) ja Viljandi vallas (v.a endise Kolga-Jaani valla territooriumil) tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

Taotlusvoorud avatud järgmiselt:

15. november - 15. detsember 2021, IV meede „COVID-19 taastemeede“

Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 20 000 eurot. Taotleda saavad piirkonnas tegutsevad turismiga seotud või turismist otseselt sõltuvas sektoris tegutsevad ettevõtjad, MTÜd ja SAd ning ettevõtteid ühendavad MTÜd.

Toetust antakse kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest ettevõtlusvormist sõltumata.

Hindamise tähtaeg 15.03.2022

15. november - 15. detsember 2021, II meede „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“

Toetuse summa kuni 25 000 eurot, kuid mitte rohkem kui vastava omavalitsuse eelarve selles meetmes. Taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid.

Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.

Hindamise tähtaeg 15.03.2022

7. veebruar - 7. märts 2022, I meede „Ettevõtluse arendamine“

Toetuse miinimumsumma 2 000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot.

Taotleda saavad Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

Hindamise tähtaeg 7.06.2022

7. veebruar - 7. märts 2022, III meede „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond“

Toetuse summa kuni 30 000 eurot. Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid.

Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest.

Hindamise tähtaeg 7.06.2022

 

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid.

 

Taotlemise dokumendid ja lisamaterjalid leiab SIIT.

 

Meetmete eelarved

Piirkond / meede

COVID-19 taastemeede

I meede II meede III meede
Viljandi vald (v.a endise Kolga-Jaani valla territoorium)

91 076,39

191 687,41

109 535,66

136 919,58

Tõrva vald (v.a Soontaga küla)

63 418,76

133 476,71

76 272,40

95 340,51

Mulgi vald

69 436,75

146 142,71

83 510,12

104 387,65

Kokku

223 931,90

471 306,83

269 318,19

336 647,73