Uudised

Paistu lastel om uhke mulgimustrelise vesti

20. oktoober 2016 kell 07:10

Pääle musta, punatse kaaruspagla ja kooli märgige vesti om Paistu koolin olemen kah värvilise oma kooli märgige särgi, mida kantas egäpäevätselt.

Sel kooliaastel käive Paistu koolin õige uhke mulgi. Om ju tore küll, ku ommuku saap selgä aade mulgimustrelise  koolivesti.

«Koolivormi  mõte tulli oolekogu puult. Latsevanembe ollive sellege peri ja latse esi saive koolivormi kavandi kunstitunnin vällä nupute,» sellät Paistu kooli direktur Merike Kald koolivormi saamise lugu. «Laste mõtetest jäive silmä Mulgi kaaruspaglage vesti. Kuna Paistu kuul om ju Mulgimaal, sis passip sii meile äste.»

Pääle musta, punatse kaaruspagla ja kooli märgige vesti om olemen kah värvilise oma kooli märgige särgi, mida kantas egäpäevätselt. Villast vesti kantas rohkemb pidupäevel ja külmembe ilmäge. «Sunduslik sii koolivorm meil ei ole. Rohkemb teljit ja kandjit om noorembidest lassest. Edimesel koolipäeväl olli iki uhke vaadete koolivestige edimese lassi latsi. A kannave kah suurembe,» kõnel Kald. 

Siandsesama vormirõõva om kah Paistu kooli õpetejidel. Direktur ütel, et temä kannap rohkemb kooli märgige särki, a lubas talve poole iki vesti kah selgä aade.

Pääle kooli särgi ja vesti pakup ettevõte, mes neid tiip, manu kah  pükse, undrukit ja pluuse. Edespidi loodetes saia tillembil tüdrukil kaaruspaglamustrege pihikseeliku. Mõteldu om kah oma kooli lipsu pääle.