Uudised

Mulgimaa kultuuriprogramm ootab taotlusi

31. oktoober 2016 kell 15:28

2017. aasta kultuuriprogrammidest toetuste taotlemise voor on avatud 1. november - 1. detsember 2016.

Programmi eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad. Kultuuriprogrammi üldeesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu. 

Programm toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni eesmärkide täitmist, mis võeti vastu 2003. aastal, et hoida ja väärtustada ainelise kultuuri kõrval ka elavat pärandit. Eesti ühines konventsiooniga 2006. aastal.

Loe lähemalt taotlemise kohta siit: Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017

Novembri alguses korraldatakse toetusprogrammide infopäevad:
02.11. Lääne-Viru Maavalitsuse õppeklassis ja 09.11. Raja Kultuurikeskuses Jõgevamaal.