Kombeid ja pärimusi

Katsikud

Katsikul käimine ja hambaraha maksmine viitas ühiskonna soovile võtta uus tulija omaks.

Vanadest katsikukommetest