Kombeid ja pärimusi

Mihklipäev

Mihklipäevaks oli üsna ülemaaliselt tavaks tappa mihklioinas. Nii on siis selge, et lambaliha oli mihklipäeva toitude seas kesksel kohal. Mulgimaalt, aga ka kogu Viljandimaalt, Tartumaalt ja mujaltki on arvukalt teateid käkkide tegemisest, mida võib ka lambatapupäeva n-ö loomulikuks lisandiks pidada. Käkid olid tegelikult kogu pikemale perioodile omane toit. Just Lõuna-Eestis oli kildsanna nime kandvatel noorte kokkukäimistel tavaks käkke süüa (Puh, Ran, Ote, Trv) (vt lähemalt Viidalepp 1941). Rohkem Loode- ja Lääne-Eestist on klimbisupi keetmisest kõnelevaid kirjapanekuid ja eeskätt Eesti lõunapoolsest osast on andmeid mitmesugustest küpsetistest, kusjuures omaette seisavad veel karjamaal küpsetatud pannkoogid.