Kombeid ja pärimusi

Tavanditoidud

Mõned tavanditoidud on saanud tugevama koormuse, neid on hakatud pidama sobivaks nii ühtedel kui teistel puhkudel, nad on saanud tingimusteta vajalikeks. Niisuguseid toite võiks nimetada domineerivateks tavanditoitudeks. Olenevalt muidugi ka lokaalsete toitumistavade üldisest erinevusest, on erinevad ka domineerivad tavanditoidud.

Mulgimaal on nendeks (kana)liha, käkid ja karaskid, mis lisaks ülalkäsitletud juhtudele kuulusid rohkete teadete kohaselt ka nurganaisele viidud “länikusse” või “nurmikusse” või “pütti” (KKI, WS < Karksi, Ainja (1939); H II 25, 200 (446) < Helme). On koguni eraldi rõhutatud, et muu kõrval ei tohtinud kukk või kana länikust kunagi puududa (ERA II 208, 142 (28) < Tarvastu (1939)). 

Loe tavanditoitudest laiemalt siit