Loodus

Loodi looduspark

Loodi looduspark asub Sakala kõrgustiku keskosas Viljandi vallas, piirnedes osaliselt Viljandi linnaga.

Loodi looduspargi pindala on 3 467 hektarit. Loodi looduspargi kaitsekorralduskava 2013-2022

Loodi looduspargi pinnamoe moodustavad vanad ürgorud, mis on kulutunud Sakala kõrgustiku Kesk-Devoni liivakiviplatoosse ja mis koos oma külgorgudega moodustavad nüüd keerukaid orustikke.

Looduspargi põhjaosas paikneb Tänassilma-Viljandi-Raudna org, millesse suubub Sinialliku väga mitmekesise vormistikuga org. Sinialliku ja Viraski oja kallastel paljanduvad Kesk-Devoni Aruküla lademe liivakivid, moodustades Loodi põrgus maalilise paljandi.

Loodi looduspargi territooriumil on registreeritud 495 liiki soontaimi ja 136 liiki samblaid. Loodi looduspargis on registreeritud 114 liiki linde (Keskkonnaamet, 2013). 

Sakala kõrgustik vabanes mandrijääst umbes 470 aasta jooksul. Mandrijää sulamisel moodustusid looduspargi idaosas asuvad metsased mõhnastikud: Polli mäed ja Holstre mäed ning Nõmme liivik (Arold 2005).

Teemaplaneeringu “Väärtuslikud maastikud” kohaselt on Loodi looduspargi maastik väga väärtuslik. Looduspargi alale jäävad neli esimese klassi maastike piirkonda. Loodi looduspargi territooriumil olevad esimese klassi maastikud on Heimtali maastik, Sinialliku maastik, Paistu-Loodi maastik ja Holstre-Viisiküla maastik.

Loodi looduspargi veestiku peatelje moodustavad Raudna jõgi ja Sinialliku oja. Raudna jõe pikkus looduspargis on 8,7 km, Sinialliku ojal 11,2 km. Looduspargi vooluvete võrgustiku moodustavad veel: Viraski oja, Sulioja, Everti oja, Lolu oja, Verilaske oja.
Loodi looduspargi territooriumile jääb 10 järve: Sinialliku järv, Pirmastu järv (Tillijärv), Rõikajärv (Rõikjärv), Viisu Kõverjärv, Viisu Samblajärv, Ulli järv, Kõlujärv, Holstre Linajärv, Mustjärv, Nõmme Mudajärv. Lisaks looduslikele järvedele on rajatud paisjärvi ja inimese poolt kaevatud tiike. Tuntumad paisjärved (tiigid) on: Heimtali Viinaköögi tiikide süsteem allikalisel Heimtali ojal, Loodi
paisjärv, Kääru paisjärv, Reeda paisjärv Sinialliku ojal, Holstre-Polli suusabaasi tiik Lolu ojal, Koordi järv Verilaske ojal. Ühtekokku on looduspargis 120 tiiki kogupindalaga 13,2 ha, tiikide suurus varieerub 0,1 - 0,9 ha.